Gra Miejska

Formularz rejestracyjny:

Formularz wypełnia kapitan drużyny. Aby móc się zarejestrować wymagana jest akceptacja regulaminu - Regualmin Gry Miejskiej.

1. Wybierz grę:

2. Nazwa drużyny:

3. Członkowie drużyny:
4. Dane kontaktowe drużyny:5. Dane do logowania: